Köpvillkor

<< Tillbaka till shoppen
<<Tillbaka till kassan

impro_forlag_250px_vitAvtalsvillkor

Allmänt

Improvisationsstudion Förlag (”STUDION”) säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder (”KUND”) i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Kund kan vara antingen privatperson över arton (18) år (”Privatkund”) eller företag, organisationer och offentliga institutioner (gemensamt ”Företagskund”). Försäljning sker via webbplatsen http://improvisationsteater.se eller enligt individuellt tecknat avtal.

Genom att slutföra en beställning i ovanstående kanal alternativt genom undertecknande av avtal enligt ovan accepterar KUND Köpvillkoren samt, i förekommande fall, personuppgiftsbehandling enligt Köpvillkoren.

STUDION reserverar sig för eventuella fel i artikelinformation eller i övrigt på http://improvisationsteater.se.

Efter att KUND gjort sin beställning har inte STUDION rätt att ändra sina villkor för den beställningen.

Priser och avgifter

Gällande produktpris inkl moms är det pris som vid beställningen framgår på http://improvisationsteater.se. STUDION förbehåller sig rätten att ändra produktpriser utan föregående avisering.

Privatkund boende inom Sverige, Norge, Danmark eller Finland betalar svensk moms. Företagskund i Norge, Danmark eller Finland debiteras svensk moms i de fall denne inte har uppgivit ett korrekt momsregistreringsnummer under ”Ordernoteringar” i kassan.

Moms på (tryckta) böcker är 6 %.

Fraktavgifter vid leverans inom Sverige

Alla böcker säljs med fri frakt.

För fraktalternativet ”Fri frakt” tillkommer ingen fraktavgift.

Fraktavgifter vid leveranser utanför Sverige

Vid leveranser utomlands tillkommer en fraktavgift baserad på STUDION’s kostnad för leveransen samt, i förekommande fall, införsel- och tullavgifter. Denna kostnad tas ut per fysik leverans och inte per order.

Beställning

Beställning kan endast göras på http://improvisationsteater.se, såvida ej särskild överenskommelse ingåtts före beställningen.

Bindande avtal uppkommer:

  • när STUDION per e-post bekräftat beställningen eller
  • när betalningen har bekräftats via meddelande på Paypals betalningssida eller
  • när utställd faktura har blivit betald.

STUDION reserverar sig för slutförsäljning av beställd produkt.

Meddelanden från STUDION sänds normalt till den e-postadress som KUND registrerat på Konto alternativt angivit vid beställning, undantaget meddelanden i samband med utnyttjande av ångerrätt och i samband med reklamation. KUND förbinder sig att efter gjord beställning bevaka sin e-post.

Beställning hos STUDION sker via STUDION’s Kassa (”Kassa”).

Kontoregistrering

KUND som registrerar ett Konto får tillgång till tjänster som kräver inloggning såsom mina sidor med orderhistorik och sparade kontouppgifter som förenklar vid återkommande köp.

KUND registrerar namn, person-/organisationsnummer, e-postadress och postadress. Företagskund i Norge, Danmark eller Finland som önskar fakturering utan moms ska även uppge momsregistreringsnummer.
KUND väljer och registrerar användarnamn och lösenord.
KUND godkänner Köpvillkoren och, för Privatkund, lämnar samtycke till personuppgiftsbehandling.
KUND ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter är registrerade på Konto.

KUND ansvarar för att inte lämna ut användarnamn och lösenord till annan än den som äger rätt att göra beställning för KUND’S räkning.

Beställning utan kontoregistrering

KUND som beställer utan att registrera konto får inte tillgång till tjänster som kräver inloggning.

KUND anger personnummer (Privatkund) eller organisationsnummer (Företagskund).
KUND godkänner Köpvillkoren och, för Privatkund, lämnar samtycke till personuppgiftsbehandling.
KUND ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter är angivna i kassan.

Betalning

Inom Sverige

För leveranser inom Sverige kan betalning ske med PayPal-konto eller med betalkort/kreditkort från VISA, MasterCard/EuroCard, Discover, och American Express eller mot faktura.

Kortbetalning/PayPal-konto

Vid betalning med kort/PayPal blir KUND vidarebefordrad till PayPal’s betalningssida där KUND har möjlighet att genomföra betalning via befintligt PayPal-konto eller genom kortbetalning. Efter genomförd betalning blir KUND automatiskt skickad tillbaka till STUDION’s hemsida.

KUND är skyldig att se till att det finns medel på kortet fram till dess att PayPal dragit köpesumman för beställningen. Skulle täckning saknas eller betalning av annan anledning inte gå igenom har STUDION rätt att annullera beställningen eller att fakturera beloppet.

Faktura

Vid betalning mot faktura skickar STUDION fakturan till den adress som KUND har angivit under debiteringsinformation/faktureringsadress. Betalningsvillkor är fjorton (15) dagar för Privatkund och trettio (30) dagar för Företagskund.

För att betalning mot faktura ska kunna ske ska KUND godkännas vid eventuell kreditprövning samt, för Privatkund, vid beställning ha fyllt arton (18) år och vara folkbokförd i Sverige.

Vid försenad betalning debiteras KUND dröjsmålsränta om två (2) % per månad från fakturans förfallodag. Vid påminnelse debiteras lagstadgad avgift om för närvarande sextio (60) kronor. STUDION förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva KUND’s kreditvärdighet. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift tillkommer.

Utanför Sverige

För leveranser till Norge, Danmark och Finland kan betalning ske med betalkort/kreditkort från VISA, MasterCard/EuroCard, Discover och American Express såvida inte annat särskilt överenskommits.

Beställning

Beställning kan endast ske på webbplatsen improvisationsteater.se, såvida ej särskild överenskommelse ingåtts före beställningen.

Alla meddelanden från STUDION sker normalt med e-post. KUND förbinder sig att efter gjord beställning bevaka sin e-post.

Bindande köpeavtal uppkommer först sedan STUDION per e-post bekräftat beställningen. STUDION reserverar sig för slutförsäljning av beställd produkt. Vid slutförsäljning av beställd produkt annulleras beställningen av den slutsålda produkten.

KUND har rätt att före mottagandet av e-post bekräftelsen om att expediering skett avbeställa hela eller viss del av sin beställning.

Leverans

Leverans sker normalt med paket eller brev till Privatkund och med Företagspaket eller brev till Företagskund.

Om leveranstiden beräknas bli längre än vad som anges på www.improvisationsteater.se ska STUDION per e-post underrätta KUND, som då har rätt att innan expediering per e-post annullera sin beställning.

STUDION ansvarar för varorna vid leverans till KUND. KUND ansvarar för varorna vid retur till STUDION.

Om KUND inte hämtar ut en försändelse, eller försändelse går i retur på grund av felregistrerade uppgifter, tar STUDION ut en avgift om för närvarande 149 kronor som ersättning för frakt och omkostnader. Vid retur från utlandet debiterar STUDION KUND alla fraktkostnader för försändelsen samt en avgift om för närvarande 149 kronor som ersättning för hantering och omkostnader.

Ångerrätt

Privatkund, och företagskunder där detta särskilt har avtalats, har rätt att ångra ett köp inom 14 dagar från den dag KUND erlagt betalning. Meddelande om utnyttjande av ångerrätten ska ges inom 14 dagar från att betalning erlagts av kund. Eventuellt returporto och fraktkostnader betalas av kund. Retur får inte sändas mot postförskott eller efterkrav. Varan ska återsändas i väsentligen oförändrat skick. Om kund vill returnera en produkt ska han/hon meddela STUDION detta via info@improvisationsteater.se eller 08-640 09 07

Om KUND utnyttjar sin returrätt, ska STUDION snarast och senast inom trettio (30) dagar återbetala KUND’s kostnader för ordern (inkl eventuell fraktavgift). Tiden räknas från den dag STUDION tog emot KUND’s meddelande om utnyttjandet av returrätten. Returrätten gäller inte outlösta paket. Innan vara returneras ska KUND kontakta STUDION och därifrån erhålla information om returnummer och returadress.

Meddelande om retur ska minst innehålla följande information:

Ordernummer
Fakturanummer
Titel på de produkter som KUND vill returnera.
Returnerad produkt ska vara oanvänd och oskadad. Detta gäller dock inte om produkten förstörts eller förändrats under leverans till KUND.

Reklamation

Om STUDION har levererat en felaktig eller skadad produkt eller om försändelsen försvunnit under transporten ska KUND reklamera till STUDION.

Reklamation sker till e-post: info@improvisationsteater.se eller tel: 08-640 09 07

Reklamation ska ske inom skälig tid från det att KUND upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Privatkunds rätt att reklamera en produkt upphör senast tre (3) år efter köpet.

Reklamation ska minst innehålla följande information:

Ordernummer
Fakturanummer
Titel på de produkter som KUND vill reklamera

Retur får ske först när reklamation gjorts och returinstruktioner erhållits från STUDION. KUND har rätt att returnera felaktig produkt på STUDION’s bekostnad förutsatt att KUND följer STUDION’s instruktioner. Retur får inte ske mot postförskott eller efterkrav.

Vid godkänd reklamation har KUND rätt att

1. Kostnadsfritt erhålla en ny, felfri produkt; eller

2. Behålla produkten och få ett överenskommet prisavdrag; eller

3. Häva köpet, varvid produkten returneras och erlagd betalning återfås.

Ansvar

Utöver vad som framgår av Avtalsvillkoren och, för Privatkund, konsumentköplagen har STUDION inget ansvar för fel eller förseningar och ansvarar varken för direkt eller indirekt skada.

Personuppgiftsbehandling

STUDION behandlar namn- och adressuppgifter samt andra uppgifter KUND uppgivit vid registrering av Konto och vid beställning. STUDION behandlar vidare uppgifter om KUND’s köp, sammanlagt belopp och antal köpta produkter. Syftet med behandlingen är att kunna fullgöra avtalet med KUND samt för information, marknadsföring och personliga erbjudanden till KUND via exempelvis e-post, SMS och brev.

Personuppgifter behandlas också för planering, genomförande och uppföljning av STUDION’s kontakter med KUND samt för statistikändamål. Statistiskt beräknade socioekonomiska uppgifter som utbildning, familjeinkomst och typ av boende tillförs på postnummernivå. Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med KUND i syfte att nå rätt KUND med relevant information.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje man för behandling för STUDION’s räkning.

Personuppgifter behandlas under den tid KUND har en relation med STUDION samt under den tid därefter då KUND fortsatt kan nyttja fördelarna med att vara KUND hos STUDION.

Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med personuppgiftslagen.

KUND kan anmäla till STUDION att KUND’s personuppgifter inte ska få användas för marknadsföringsändamål. Om KUND vill avsluta kundrelationen helt efter en aktiv köpperiod uppskattar STUDION om KUND meddelar detta.

KUND har rätt att en gång per kalenderår skriftligen ansöka om information avseende de personuppgifter som behandlas. KUND har även rätt att begära rättelse av personuppgifterna.
Privatkund lämnar genom att acceptera Avtalsvillkoren sitt samtycke till ovanstående personuppgiftsbehandling.

Cookies

För att handla via STUDION’s webbplats behöver din webbläsare vara inställd för att ta emot cookies. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner på webbplatsen, t ex varukorgen, repetition av tidigare sökningar och i den tekniska kommunikationen med tredjepartstjänster. Cookien innehåller ingen personlig information. Cookies används även för att lagra opersonlig aggregerad besöksstatistik i Google Analytics, ett analysverktyg STUDION använder för att förbättra användarupplevelsen på STUDION’s webbplats.

Genom att navigera på webbplatsen lämnar du ditt samtycke till hanteringen av cookies enligt ovan. Cookien ligger lagrad i din dator tills du själv tar bort den. Om du vill undvika lagring av cookies kan du stänga av funktionen i webbläsaren. Det innebär dock att du t ex inte kan logga in eller lägga böcker i varukorgen. Övriga delar av www.improvisationsteater.se kan besökas även om cookies inte accepteras.

Tvist

Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp hos STUDION. Eventuella tvister med Företagskund ska prövas av svensk allmän domstol. Eventuella tvister med Privatkund hänvisar STUDION till Allmänna Reklamationsnämnden, vars rekommendationer STUDION följer.

Dessa Avtalsvillkor ändrades senast den 2014-05-30

© Improvisationsteater Svea AB 2014