Kreativitet – rivstart

Martin, Lotta, Elin och Ami

I workshopen utgår vi från en improvisatörs tankevärld för att komma åt vår egen kreativitet, våga röra oss utanför ramarna och ta tillvara på ”misstagen”. Workshopen inbegriper de två viktigaste hörnstenarna i improvisationsteater – att arbeta spontant och att sedan acceptera sina medspelares idéer (och undvika att blockera). Workshopen är huvudsakligen praktiskt ”på golvet” med enkla övningar två och två.

Spontanitet och den kreativa processen
Din första idé är ofta den bästa. Att arbeta spontant är grunden i alla kreativa processer. I workshopen utforskar vi vår kreativitet – vad som hindrar respektive främjar den. Hur långt kan vi lita på vår fantasi? Hur kan vi stärka vårt kreativa självförtroende?

Acceptera/blockera – det kreativa samspelet
Att arbeta tillsammans och gå från idé till en färdig produkt innebär att du måste acceptera, bejaka till förslag och idéer från din medarbetare och undvika att blockera. Detta är grundförutsättningen i det kreativa samarbetet det vill säga hur man skapar tillsammans.  Övningarna i upplägget bygger på improvisationsteater och är lätta att ta till sig och ger också en gruppstärkande effekt med mycket skratt.

Fakta
Antal: max 20 st. Är ni flera kan vi komma med flera pedagoger. Eller göra den som föreläsning om det är många.
Tid: 1.5 – 2  h
Plats: Vi kommer till er eller så kan ni komma till vår scen på Skånegatan 63

Dela sidan med någon