Covidinfo

Ofta förekommande frågor:

KURSER 2022:

Hur tänker ni kring själva kurserna?
På kurserna undviker vi direkt kroppskontakt i högsta möjliga mån och litar på att alla tvättar sina händer och är friska. Om du blir sjuk eller har minsta sjukdomssymtom behöver du stanna hemma. Vi har även skärpt våra städrutiner. Vi har ett nytt och bra ventilationssystem.

Kurserna hålls helt åtskilda i var sitt rum. Det betyder att parallella grupper byter rum halvvägs in i kursen, inte varannan gång. Varje kurs går in från egen entré. Vi har lagt 10 minuter mellan de tidiga och sena kurserna för att undvika onödigt umgänge. Kursdeltagare till senare kurser får komma in exakt 19.30, inte tidigare. Så att tidigare kurser hinner lämna lokalen. Läs informationen noga i ditt välkomstbrev för ytterligare instruktioner ang vilken ingång du ska använda etc.


Hur gör jag om jag ångrar mig och inte vill/kan gå kursen?

Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra din anmälan om du meddelar anmalan@improvisationsstudion.se inom 14 dagar efter det att du fått en bekräftelse på din anmälan. För övrigt är anmälan bindande enligt följande:

  • Vid återtagande av anmälan senast 8 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften.
  • Vid återtagande av anmälan senare än 7 dagar till och med dagen för kursstart, debiteras hela kursavgiften.

Om deltagare avbryter en påbörjad kurs debiteras hela kursavgiften. Om du på grund av sjukdom eller avflyttning från orten måste avbryta kursen kan du mot uppvisande av intyg få del av kursavgiften återbetald. Du betalar för de gånger du deltagit i kursen samt debiteras en administrationsavgift på 10% av kursavgiften.

Kommer ni ha några webkurser om man inte har möjlighet att närvara fysiskt?
Ja, klicka här så kommer du till våra onlinekurser.

Kan jag få tillbaka mina pengar om folkhälsomyndigheten går ut med nya restriktioner och t ex helt förbjuder sammankomster?
Vi utgår från att alla vårens kurser blir av och det faktum att de flesta kommer att ha vaccinerat sig gör det lättare att ha sammankomster och att då ordinarie konsumentköplag gäller. Skulle Folkhälsomyndigheten mot all förmodan gå ut med strängare restriktioner kommer vi istället senarelägga kurserna.

Behöver jag visa covidpass?

Ja, fram till 9 februari. Efter det, släpper restriktionerna.

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr