covidinfo

Ofta förekommande frågor:

KURSER:

Hur tänker ni kring själva kurserna?
På kurserna undviker vi direkt kroppskontakt i högsta möjliga mån och litar på att alla tvättar sina händer och är friska. Om du blir sjuk eller har minsta sjukdomssymtom behöver du stanna hemma. Vi har även skärpt våra städrutiner, har pappershanddukar på våra toaletter och använder bara pappersmuggar när vi fikar. Vi har ett nytt och bra ventilationssystem.

Hur många deltagare har ni max på era kurser nu i Coronatider?
Vi har reducerat antalet deltagare till högst 14 på alla kurser men vissa kurser har har färre deltagare.

Hur gör jag om jag blir sjuk innan kursen börjar?
Du kan avboka din kurs fram till 48 timmar innan kursstart vid sjukdom.

Kommer jag kunna ta igen om jag är sjuk vid något kurstillfälle?
Ja, vi kommer ha ta igen pass i slutet på terminen och du kommer få en länk till anmälan av din kursledare.

Kommer ni ha några webkurser om man inte har möjlighet att närvara fysiskt?

Ja, klicka här så kommer du till våra onlinekurser.

Kan jag få tillbaka mina pengar om folkhälsomyndigheten går ut med nya restriktioner och t ex helt förbjuder sammankomster?
Tyvärr har vi inte möjlighet att betala tillbaka din avgift men om det mot förmodan skulle bli ändrade regler och vi inte längre tillåts att leda fysiska kurser i våra lokaler kommer kurserna bli digitala och genomföras online på Zoom.

FÖRESTÄLLNINGAR:

Hur tänker ni kring föreställningarna?
Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och för att du ska känna dig tryggare som besökare har vi reducerat antalet publikplatser från 55 till 32 under våren. Just nu pga FOHM restriktioner har vi dock ställt in alla föreställningar och kursuppspel t.o.m. 19 nov

Hur gör ni med avstånd?
Vi kommer att placera ut publiken så att alla sällskap sitter åtskilda i största möjliga mån. I övriga utrymmen hjälps vi åt att hålla avstånd. Vi litar på att du tvättar dina händer och att du som har symptom stannar hemma. Handsprit finns utplacerat överallt.

Något annat?
Improvisationsstudion hoppas ni får en rolig föreställning och att vi hjälps åt med att klara den här nya situationen på bästa sätt!