covidinfo

Ofta förekommande frågor:

KURSER 2021:

Hur tänker ni kring själva kurserna?
På kurserna undviker vi direkt kroppskontakt i högsta möjliga mån och litar på att alla tvättar sina händer och är friska. Om du blir sjuk eller har minsta sjukdomssymtom behöver du stanna hemma. Vi har även skärpt våra städrutiner. Vi har ett nytt och bra ventilationssystem.

Kurserna hålls helt åtskilda i var sitt rum. Det betyder att parallella grupper byter rum halvvägs in i kursen, inte varannan gång. Varje kurs går in från egen entré. Vi kommer inte ha fika utan sluta istället 10 minuter tidigare för att undvika onödig umgänge. Kursdeltagare till senare kurser får komma in exakt 19.30, inte tidigare. Så att tidigare kurser hinner lämna lokalen.

Hur gör jag om jag ångrar mig och inte vill/kan gå kursen?
Du kan avboka din kurs fram till 8 dagar innan kursstart

Kommer ni ha några webkurser om man inte har möjlighet att närvara fysiskt?
Ja, klicka här så kommer du till våra onlinekurser.

Kan jag få tillbaka mina pengar om folkhälsomyndigheten går ut med nya restriktioner och t ex helt förbjuder sammankomster?
Vi utgår från att höstens kurser blir av och att tillgången till vaccin kommer att göra det lättare att ha sammankomster och att då ordinarie konsumentköplag gäller. Skulle Folkhälsomyndigheten mot all förmodan gå ut med strängare restriktioner kommer vi istället senarelägga kurserna.

FÖRESTÄLLNINGAR:

Hur tänker ni kring föreställningarna?
Vi följer FOHMs rekomendationer med max 50 personer.

Från och med den 1 juli tillåter regeringen fler personer att delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser. Särskilda regler gäller vid evenemang utomhus som delats upp i sektioner.
Antalet tillåtna deltagare på privata sammankomster, som privata fester, i hyrda lokaler höjs till max 50.

Inomhus Inomhus sittande Utomhus Utomhus sittande Motionslopp
50 300 600 3 000 900