Impro & samhälle – en ny bok

Det är klart att du kan rädda världen med impro! Det vet vem som helst som hållit på ett tag. Du kan tappa tron ibland när genombrottet som skådis, stå uppare eller programledare verkar utebli. Eller när du står i en mörk källare och sliter med din stukade självbild vecka efter vecka på nån kurs du inte riktigt har råd med. Men innerst inne har du kvar den omvälvande känslan du fick när du först fattade grejen. När allt plötsligt blev möjligt, när du fick kontakt med den där kreativa energin, gemenskapen och inspirationen. Det är klart att den går att använda  för att bygga ett bättre samhälle!

Det här är knappast nyheter bland professionella improvisatörer som regelbundet arbetar gentemot skolor, företag och organisationer på utbildningsdagar, konferenser och fortbildningar. Men nu kommer en bok som tar ett rejält grepp om det här arbetet och visar på hur improvisationsteater kan tillämpas och hur den här tillämpning kan utvecklas och läras ut.

»Applied Improvisation – leading, collaborating and creating beyond the theatre« är en antologi med fallstudier där improvisationsteater har använts inom olika samhällsområden. Redaktörerna Theresa Robbins Dudeck och Caitlin McClure har valt ut texter som fokuserar på ledarskapsutveckling, hur man bygger och stärker varumärken, hållbarhet och bemötande inom sjukvården och olika utbildningsfrågor. Varje kapitel innehåller också konkreta tips och exempel på hur man kan lägga upp övningar eller hela workshops.

– Vi ville ge ut en bok som visar hur brett det här fältet är och dess akademiska styrka. Det var också viktigt för oss att inte bara nå ut inom improvärlden utan också ta plats på de akademiska institutionerna, berättar Theresa Robbins Dudeck när vi talas vid på telefon från Ohio University där hon nu är gästlärare i improvisationsteater och teaterhistoria.

Theresa menar att det finns ett glapp mellan den akademiska kvaliteten i de här texterna och hur man ser på ämnet inom teaterinstitutionerna på universiteten i USA. På teaterutbildningar har man visserligen delkurser i improvisationsteater , men de kallas ofta Comedy Improv. Det finns även kurser och utbildningar i »theater for social change« (kurser som utbildar studenter i hur man t ex arbetar med community theater inom eller i samarbete med ideella organisationer för att åstadkomma politiska och sociala samhällsförändringar). Men här passar inte heller idéerna om improvisationsteaterns tillämpning in eftersom dessa utbildningar oftast utesluter samarbete med vinstdrivande företag.

– Min åsikt är att om man t ex påverkar en VD på ett stort företag med hjälp av improvisationsteater kan man åstadkomma stora samhällsförändring. Varför utbildar man då inte teaterstudenter i de här teknikerna och metoderna? Vi behöver ge dem alla verktyg för att kunna försörja sig i den här tuffa branschen, säger Theresa.

Den här diskussionen om den fina teatern och den fula kommersialismen (och den löjliga okonstnärliga improvisationsteatern) brottas vi med i Sverige också, även om utbildningar och bransch ser annorlunda ut. Det finns också definitivt ett behov av att fortsätta att utveckla koncept och workshops som utnyttjar improvisationsteaterns kraft inom både offentliga och privata företagssektorer. Den här boken kan kanske vara till hjälp i det arbetet.

Theresa Robbins Dudeck är Keith Johnstones »literary executor« och författare till hans biografi, Keith Johnstone-en biografi  som Improvisationsstudion förlag gav ut på svenska 2015. Hon är också initiativtagare till Global Improvisation Initiative som håller sitt nästa stora symposium med improvisatörer, akademiker och studenter från hela världen i London våren 2019.

 

förlagslogo

Bloggen om improvisationsteater kommer till dig
med kärlek och omtanke från Improvisationsstudion Förlag
redaktör: Sara Beer