Fördjupning Improvisationsteater

Du ska ha gått improvisationskurs minst 3 terminer. Vissa kurser kräver mer erfarenhet. Se kursbeskrivning för enstaka kurser.