Kreativitet – workshop

Vill ni bli mer kreativa? Att utveckla vår kreativitet och se oss själva som skapande individer är en MYCKET viktigt ingrediens i utvecklingsarbetet på alla arbetsplatser. Ökad inovationsförmåga står högt upp på många företags agendor och ingår ofta som ledord i visionsarbeten. Frågan HUR blir du mer kreativ – som ledare eller medarbetare? Kreativitet kan handla om problemlösning eller att utveckla nya produkter eller tjänster. Kreativiteten går att träna och vår fantasi är faktiskt större än vår personlighet!

Upplägg – I huvudet på en improvisatör

I workshopen utgår vi från en improvisatörs tankevärld för att komma åt vår egen kreativitet, våga röra oss utanför ramarna och ta tillvara på ”misstagen”. Workshopen inbegriper de två viktigaste hörnstenarna i improvisationsteater – att arbeta spontant och att sedan acceptera sina medspelares idéer (och undvika att blockera). Workshopen är huvudsakligen praktiskt ”på golvet” med enkla övningar två och två.

Spontanitet och den kreativa processen
Din första idé är ofta den bästa. Att arbeta spontant är grunden i alla kreativa processer. I workshopen utforskar vi vår kreativitet – vad som hindrar respektive främjar den. Hur långt kan vi lita på vår fantasi? Hur kan vi stärka vårt kreativa självförtroende?

Acceptera/blockera – det kreativa samspelet
Att arbeta tillsammans och gå från idé till en färdig produkt innebär att du måste acceptera, bejaka till förslag och idéer från din medarbetare och undvika att blockera. Detta är grundförutsättningen i det kreativa samarbetet det vill säga hur man skapar tillsammans.  Övningarna i upplägget bygger på improvisationsteater och är lätta att ta till sig och ger också en gruppstärkande effekt med mycket skratt.

Fakta
Antal: max 20 st. Är ni flera kan vi komma med flera pedagoger. Eller göra den som föreläsning om det är många.
Tid: 1.5 – 2  h
Plats: Vi kommer till er eller så kan ni komma till vår scen på Skånegatan 63

Kontakta oss gärna på: 08 08-640 09 07 eller martin@improvisationsstudion.se

Våra utbildningar i kreativitet anpassas alltid till organisationen vi kommer till. Vi är bra på att göra roliga och effektiva workshops där vi ger nycklar och verktyg till fortsatt utveckling av kreativiteten på jobbet.

Se även våra andra workshops Kreativt ledarskap och Kreativt samarbete.

Senaste uppdragsgivare kreativitet

Stockholms Stad, Einar Mattsson AB, Kulturdepartementet, ABB, Viva logopedi, Handisam, Willis, NCC, Scania, Botkyrka kommun, MRM Starky, mfl