Kroppsspråk workshop

En utbildning i kroppsspråket är väldigt användbart och en mycket rolig upplevelse. Att lära sig avläsa människors signaler, tydliga eller subtila, är mycket användbart för alla som träffar människor i sitt arbete och alla som är intresserade av ledarskapets och medarbetarskapets olika sidor. Att få se rakt in i det mellanmänskliga samspelet är både fascinerande och en smula omvälvande. Improvisationsstudion ligger mycket långt fram i hur forskningen kring kroppsspråket utvecklas och har tagit fram en egen metod och ett sätt att tillämpa kroppsspråket i praktiken. Under kurstillfället varvas korta teoripass med praktiska övningar i helgrupp, mestadels två och två. Det är enkelt och mycket roligt.

Under kursen går vi igenom:

  • Vad är kroppsspråk? – Kroppsspråket är ett signalsystem som handlar om individens känslomässiga och sociala tillstånd/status.
  • Kroppsspråkets ursprung – människan är ett djur som alla andra och våra beteenden är nedärvda och anpassade till vår kultur.
  • Hög- och lågstatus – hur inordnar vi oss i ett möte eller en grupp?
  • Mötet med främlingar – hur läser vi av kroppsspråket när vi möter okända? Hur avgörs positioneringen? Hur sänker man aggressivitet hos den man möter? Hur kan vi skapa en bra mötessituation?

Här bokar du kurs eller workshop i Kroppsspråk ››