Lär dig prata kroppsspråket!

En anställd knackar på hos chefen.
Anställd: (Jag är nervös, jag försöker se positiv ut. Jag visar tydligt att jag är under dig i rang.) Hej, har du tid en stund?
Chefen: (Jag är på dåligt humör, ser att du är rädd, visar att jag inte är farlig. Jag försöker se glad ut.) Hej, kom in. Vad kan jag hjälpa till med?
Anställd: (Jag visar ånger. Jag har anspänningar i kroppen. Jag flackar med blicken., Jag talar med ansträngd röst) Jag behöver ta ledigt på fredag, igen, ska hjälpa min mamma den här gången.
Chefen: (Jag är lite besviken. Jag suckar. Jag visar sympati lite tillkämpat. Jag lutar mig bak i stolen). Ok. Jag förstår. Bara du hinner med det du ska
Anställd: (Jag ler och sen visar jag en skamgrimas. Jag tittar ner). Absolut! Jag har koll. Lovar! Tack!

Så här skulle kanske det se ut om vi försökte lägga till kroppsspråket i ett nedtecknat medarbetarsamtal. Lite märkligt, eller hur? Kroppsspråk och dialog/skriven text är svår att kombinera eftersom talspråket handlar nästan uteslutande om dåtid eller framtid och är alltså mer abstrakt än kroppsspråket som är här och nu.Dessutom är det inte ett språk utan ett signalsystem som beskriver individens känslomässiga och sociala tillstånd. De senaste åren har emojis börjat användas för att fylla behovet av mänsklig närvaro i torftiga meddelanden i mail och sms. Skriven text ligger dock alltid i lä mot det talade ordet och den ickeverbala kommunikationen när två människor möts.

Jag är besatt av mänskliga beteenden. Varför gör vi som vi gör? Varför tycker vi om vissa och andra inte? Varför gestikulerar vi med händerna? Varför rodnar vi? Varför går alla runt och ler så mycket? Vad är medfött och vad är kultur?

Har arbetat med teater och improvisationsteater i över 20 år. Under alla dessa år som jag har regisserat eller spelat/undervisat i improvisationsteater så har jag förundrats över hur lika vi människor är. Varför upprepas samma beteendemönster av helt olika personer? Jag vill veta om det finns ett grundmönster som är lika hos alla människor och hur i så fall det ser ut. Och hur man kan använda sig det för att förstår hur vi kopplar ihop oss med varandra. Till exempel i ett möte mellan främlingar.

Säljsituationen

Mötet mellan säljare och kund skulle man kunna rubricera som just ett möte mellan främlingar, en situation där kroppsspråket har mycket stor betydelse. Först av allt kommer ögonkontakten och sen följer under några sekunder en kedja av beteenden som avgör vem som har högst socialt status, något som är avgörande för all kommunikation. I ett möte med en kunden gäller det att få kontakt som förhoppningsvis ska leda vidare till något annat, försäljning eller en uppföljning. Säljare måste alltså anpassa sig till varje individ som han hon möter och lägga sig på rätt nivå. Varje möte är unikt. Båda måste veta vem som följer och vem som leder

Låter kanske knepigt, men egentligen är vi alla experter på kroppsspråket. Människor över hela världen behärskar denna (nästan) ljudlösa kommunikation utan att ägna en tanke åt den. Att försöka förstå hur kroppsspråket fungerar i det mellanmänskliga samspelet är som att se in ett avancerat urverk där kuggar griper in i varandra och på så sätt för möten och samtalet vidare. Det finns mycket att lära här för alla oss som jobbar med människor på olika sätt. Att kunna läsa av och anpassa sitt kroppsspråk på ett sätt som är gynnsamt för våra relationer i möten med andra är en stor konst. Hög social kompetens heter det med andra ord.

Finns det några knep att tänka på som säljare/konsult/läkare/chef? En fråga jag ofta får. Se kunden/teamarbetaren/patienten/medarbetaren i ögonen. Härma rörelser och tempo, det kommer du långt med om du vill få kontakt. Jag skulle bli glad om alla som utbildar sig inom ”sociala yrken” skulle ha kroppsspråk på schemat. Nästan alla människor vill veta mer hur människor samspelar med varandra!  Det är dags att prata kroppsspråk!

Kom på vår gratis lunch med föredrag där vi berättar mer om vad ni kan göra med kroppsspråket inom organisationen. Klicka här…

Martin Geijer, Konstnärlig ledare på improvisationsstudion