En teaterhistorisk blick på impro

Karin Helander är professor i teatervetenskap och vice rektor vid Stockholms universitet. Hon har ett förflutet som skådespelare i den legendariska frigruppen Teater 9 och recenserar teater i Svenska Dagbladet sedan många år. Hon har också skrivit flera böcker: Från sagospel till barntragedi – pedagogik, förströelse i 1900-talets svenska barnteater, Det ska åska och blixtra […]

Läs vidare ››

Make your partner happy!

 Lennart R Svensson är professionell skådespelare och en av de första improvisatörerna i Sverige. Redan 1983 gick han och Helge Skoog en kurs med Keith Johnstone i Stockholm. Han startade »Teatersport« på Stadsteatern och gjorde två TV-serier av »Teatersport«. Han skapade de nya formaten »Hjälp! Var är mitt manus?«, ”»A.S.I.F.N.B« och »Familjen« och introducerade »Gorillateater«, […]

Läs vidare ››