David Carmel

David Carmel är utbildad på Teaterhögskolan i Luleå där han på skådespelarprogrammet mötte clown som teaterform. Efter flera kortare clownkurser så kom han in på Clownhalvåret på SKH och har sedan dess huvudsakligen sysslat med clown och mask som uttrycksform. David har hållit clownkurser på flera teatrar runt om i Sverige som teater Tage Granit, Samiska Teatern, Lule Stassteater, Mitt i Prick teatern m fl och även regisserat clownföreställningar på bl a Teater Västernorrland och Länsteatern Örebro. Han har även återkommande undervisat i clown på flera teaterutbildningar som Boulevardteaterns teaterskola och Bromma folkhögskola. Sedan 2012 arbetar David som sjukhusclown, främst för äldre på bl a demensvårdsavdelningar och palliativa vårdavdelningar. David är även knuten till den multidisciplinära teatergruppen Långsjöteater där han har använt mask och clown i flera produktioner.

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr