‹ Tillbaka

Undvik »management by fear« med ledarskapets grunder

Jag har alltid varit intresserad av att förstå den mänskliga koden och vad som är gemensamt för vår art. Därför har jag djupdykt bland annat i kroppsspråkets bakgrund och funktion. Den ickeverbala kommunikationen handlar om hur vi människor samarbetar. Vi använder ögonkontakten, rummet och kroppens positionering för att signalera “jag vill ha inflytande” eller “jag hänger på”. För en ledare är kroppsspråket en tillgång att ha koll på. Både för att kunna läsa av gruppen du leder och samtidigt förstå vilka signaler du själv sänder ut. När man pratar om ledarskap har jag funderat mycket på vad som är minimum för att få till en välmående grupp.

Ledarskapets grunder

Ledarskapets grunder gäller alla sorters ledare: gorillan, elefantmatriarken, statsministern, lågstadieläraren, kursledaren och CEO:n. Det gäller alla som fått äran att leda en grupp. Dessa grundläggande principer kan anpassas efter olika situationer och ledarstilar och utgör en förutsättning för ett framgångsrikt modernt ledarskap

  1. En ledare måste förutsäga framtiden och ta beslut för att kunna leda gruppen in i den – ett måste för att kunna möta tidens ständiga förändringar. 
  2. En ledare måste skydda gruppen från yttre hot – det vill säga konkurrens, aggressioner, katastrofer och angrepp utifrån.
  3. En ledare måste skydda gruppen från inre slitningar – en ledare måste se till att olika kompetenser samspelar, bekräftas och uppmuntras för att undvika inre skadlig konkurrens.
  4. En ledare måste skydda de svagaste i gruppen – det skapar en trygghet i gruppen eftersom det signalerar att alla är viktiga och behövs.

Ledarskapets grunder inkluderar viktiga principer och färdigheter som är avgörande för att framgångsrikt guida och påverka andra. En chef eller ledare kanske inte lyckas med alla ovanstående punkter hela tiden. För att arbetet inte ska halta måste därför gruppen i alla fall se att ledaren försöker. Så klart går det att driva en framgångsrik organisation utan att till exempel skydda de svagaste i gruppen men då till priset av mänskligt lidande och osäkerhet i gruppen. (Du kan vara näst på tur att inte få stöd och backning).

Platta organisationer vårt naturliga tillstånd

Förmåga att kommunicera, utveckla teamen, skapa motivation, våga ta beslut, ha empati och medkänsla, stå pall för tuffa utmaningar, kunna delegera, lösa konflikter, ha en självmedvetenhet kring sina egna styrkor och svagheter, vara flexibel och kunna anpassa sig är självklart andra viktiga egenskaper. Men ledarskapets grundläggande principer är rotade i mänsklig biologi och evolution och en ledare som försöker runda dessa principer skapar en grupp/organisation med friktion och gnissel som lämnar negativa spår i form av dålig arbetsmiljö och försämrad livskvalitet bland medarbetarna. 

Det finns en hypotes som anförs i evolutionspsykologin om att platta organisationer är vårt naturliga tillstånd. Därför den samarbetsformen den vi mår bäst av. I de mindre grupper (upp till 150 individer) som människan har formats efter kan nämligen vapen plötsligt och enkelt vändas mot ledaren om den inte sköter sig. Så, goda relationer mellan ledare och följare är det som frigör resurserna inom individerna i gruppen och gagnar kollektivet/företaget/teamet bäst. Nu vet ni! 🙂

Martin Geijer

Martin Geijer är konstnärlig ledare för Improvisationsstudion, regissör och teaterpedagog. Dessutom utbildar han regelbundet ledare av alla möjliga slag. Den här texten är en utveckling av idéer och principer han arbetar utifrån på sina ledarskapsutbildningar – som bland annat har sin grund i improvisationsteaterns status-begrepp.

Dela den här artikeln med någon på...

‹ Föregående artikel

Improvisatören går baklänges

Nästa artikel ›

Shut up and listen!
Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr