Beskrivning

Nybörjare-clown

Ett annat sätt att improvisera. Vi arbetar med den clownteknik som har sina rötter i Commedia dell’arte. Vi börjar med att lära oss några enkla regler som hjälper skådespelaren att bli närvarande och clownen synlig. Så bekantar vi oss med clownens scenspråk och de improvisationer som uppstår när det man planerade att göra på scenen går fel eller när det som pågår i rummet eller i clownens hjärta tar överhanden. Fokus ligger på mötet med publiken och den ärlighet och det kärleksfulla misslyckandet som är clownens värld.

Kursledare: Karin Bergstrand

Kursavgift

2750 SEK

Kursavgift studerande, arbetslösa, pensionärer

2200 SEK

Kursen drivs i samarbete med ABF