Beskrivning

Improvisationsstudion har skapat en gedigen utbildning i presentations- och mötesteknik för det digitala rummet som svarar på följande frågor:

  • Hur kan jag använda tekniken vi har på bästa sätt?
  • Hur upprätthåller vi den sociala arbetsmiljön under videokonferensen? 
  • Hur kan vi förbättra vårt bemötande som mötesdeltagare och skapa engagemang när någon annan pratar och presenterar?  
  • Som presentatör: hur kan du skapa personliga och intressanta presentationer i videokonferensen?


Snabbkoll:                     Ja      Nej

Långa teoripass                           x
Personlig utveckling     x
Skratt                               x
Alla sitter tysta                              x
Personlig feedback         x
Vi- känsla                          x

I Improvisationsstudions spännande utbildning omsätts teori direkt i praktiska övningar – i grupp och två och två.  Utbildningen innehåller följande delar:

  • Teknisk guide – Hur ställer jag in bild och ljud för bästa resultat? Belysning, hur får jag till den? Vilka  digitala redskap finns att använda?
  • Kroppsspråket – Insikter i kroppsspråkets grunder och den ickeverbala kommunikationens betydelse i samarbetet på jobbet. Vi utforskar vikten av ögonkontakt och hur vi kan använda rummet och kroppen i bild för att förbättra vår kommunikation. Utbildningen ger en djupare insikt i hur bemötandet på en arbetsplats fungerar samt förståelse för den psykosociala arbetsmiljön, även på distans.
  • Presentationsteknik – Hur du förbereder en presentation och hittar din personliga förankring. Vi går igenom teknikens möjligheter, disposition och dramaturgi, samt hur du börjar och avslutar en presentation.
  • Mötesteknik – Hur lyssnar vi på varandra och stöttar den som pratar? Hur skapar du en lyssnande publik och hur kan du tänka för att mötet ska bli något annat än bara informerande.


Fakta:

Tid:2-3 h
Teknik: Skype, Meets, Teams eller Zoom – Improvisationsstudion har egen webstudio där vi streamar digitalt.
Pris: Beror på antal och tid – vi skickar gärna offert