Beskrivning

Improvisationsstudion har utvecklat ett eget sätt att använda teaterns förmåga att gestalta svåra och komplicerade situationer en organisation står inför, på ett roligt, kreativt och inspirerande sätt. Vi kallar det för dilemmateater! I dilemmateater delas medarbetarna in i grupper som skriver spelscener utifrån ett tema eller en problematik. Dessa scener framförs sedan med värme och humor av skådespelarna. Därefter hålls en diskussion, först i smågrupper och sedan i helgrupp. Vi kan också spela förberedda dilemmasituationer för större grupper att diskutera kring.

SNABBKOLL              JA     NEJ

Chefen föreläser                      x
Vi-känsla                      x
Skratt                            x
Alla sitter tysta                        x
Upplevelsebaserat     x
Många diskussioner  x

FAKTA

För vem: För hela arbetsplatsen, avdelningen eller gruppen.
Gruppstorlek: 15–300 personer
Tidsram: Våra vanligaste uppdrag ligger mellan 2–4 h. Vi tar alltid fram passet tillsammans med våra uppdragsgivare.
Tidigare uppdrag: Arbetsmiljöverket, Svenska institutet, Stockholms universitet, Södertäljes och Södertörns tingsrätt, Trafikverket, NCC, TCO, Region Kalmar, Bup Skärholmen, Riksbyggen, kommuner (Västervik, Botkyrka, Stockholm, Tyresö), Stockholms läns landsting, Locum,  

Q & A

Varför köra dilemmateater på en konferens?

Dilemmateater är ett effektivt och roligt sätt att få igång samtalet om hur vi ska vara mot varandra. En trygg social arbetsplats är grunden för alla företag och organisationer.

Vilka förutsättningar krävs för att dagen ska bli en succé?

Våra erfarna pedagoger är vana vid att få igång grupper. Vi utvecklar passet tillsammans med våra uppdragsgivare, så det enda som krävs är närvaro och avstängda mobiler.

Märks det skillnad på arbetsplatsen?

Dilemmateater lättar på locket och ger en ny platform åt svåra och komplicerade frågeställningar. Vi skapar diskussioner på ett anspråkslöst sätt. Genom att bryta ner vanliga barriärer skapar vi en ny öppenhet på arbetsplatsen.

Vilka är improvisatörena och vad är deras meriter?

Samtliga är skådespelare och pedagoger som har mångårig erfarenhet av att facilitera grupper i komplicerade ämnen.

Hur mycket kostar det?

Våra priser varierar beroende på gruppens storlek och utbildningens omfattning.

Ring oss på 08 640 09 07 eller mejla

hej@improvisationsstudion.se så pratar vi mer.