Forumteater

Forumteater bygger på situationer på arbetsplatsen där det finns en tydlig konflikt. Till exempel situationer med en krävande kund, någon med makt att förhålla sig till eller med en samarbetspartner. Tillsammans med er tar vi fram dessa aktuella situationer som vi sedan spelar upp. Ett sätt att använda teater som möjliggör förändring.

Kontakta mig!

Beskrivning

Hur ser det ut på din arbetsplats? Finns det en specifik frågeställning som du vill belysa? Hur kan man hjälpas åt att hantera svåra situationer som det inte går att hitta en lösning på?

Forumteater Företag ImprovisationsteaterForumteater bygger på situationer där det finns en tydlig konflikt. Det kan vara t.ex. en krävande kund, någon med makt att förhålla sig till eller en samarbetspartner. tillsammans med er tar vi fram aktuella situationer som vi sedan spelar upp. Deltagarna får sedan i små och stora grupper diskutera olika sätt att hantera situationen, ge förslag till skådespelarna hur de ska spela om scenen eller kanske till och med gå in och spela själva. Ett kul och väldigt lärorikt sätt att ta sig an svårigheter i vardagen. Se även vårt liknande upplägg – Dilemmateater