Beskrivning

Improvisationsteater – games och tekniker

För dig som har gått minst två terminer eller liknande i improvisationsteater. Kursen fördjupar och repeterar improvisationsteaterns grunder: spontanitet och acceptans och fördjupar arbetet med storytelling. Ett naturligt steg för dig som har gått Impro fortsättning och vill jobba med något mer avancerade tekniker. Vi kommer att fördjupa vi oss i olika games och tekniker hämtade från Teatersport och Micetro.
För frågor om kursens innehåll, mejla anmalan@improvisationsstudion.se

Lärare: Annika Englund

Kursavgift
2,950,00 SEK

Kursavgift arbetslösa, pensionärer och studerande (mot uppvisande av giltigt studentkort vid första kurstillfället)
2,360,00 SEK

I samarbete med ABF