Beskrivning

Hush! No words

För dig som gått minst två terminer i improvisationsteater eller motsvarande.

Vi jobbar med kroppen som utrycksmedel, gibbersih och visuell humor. En mer utförlig kursbeskrivning kommer snart.

Lärare: Martin Geijer

Kursavgift

1500,00 SEK

Kursavgift arbetslösa, pensionärer och studerande (mot uppvisande av giltigt studentkort vid första kurstillfället)

1200,00 SEK