Beskrivning

Detta är en diplomerad specialistutbildning för scenkonstnärer och teaterpedagoger. Syftet är att ge deltagaren en gedigen utbildning i improvisationsteaterns teori och praktik. Under sex heldagar får eleverna den teoretiska bakgrunden i improvisatörens system av tekniker och övningar genom praktiska workshops samt studier och övningar på egen hand mellan utbildningsdagarna.

Utbildningen vänder sig till dramapedagoger, teaterlärare, skådespelare samt professionella och semiprofessionella verksamma improvisatörer som vill fördjupa sina kunskaper inom improvisationsteater som konstform och som pedagogiskt verktyg.

Efter att ha fullbordat kursen blir deltagaren diplomerad improvisatör i teori och praktik. Detaljerat upplägg hittar du här.

Detta ingår i kursen:

         Kurslitteratur – ’Impro’ av Keith Johnstone och ’Keith Johnstone – en biografi’ av Theresa Robbin Dudek.

         Keith Johnstones newsletters 1-6

         Sex heldagar, fika ingår, ej lunch.

         Sammanfattningar om kreativitet status, kroppsspråk samt presentationsteknik.

         Diplom och intyg för utbildningen

         Gratis entré till vårens föreställningar på improvisationsstudion

Kursledare:

Martin Geijer

Regissör och teaterpedagog med inriktning på improvisationsteater som har startat flera av de improvisationsteatrar som finns i Stockholm idag.

Med sin långa erfarenhet är han idag en av de främsta pedagogerna i norden när det gäller improvisationsteater, kroppsspråk och kreativitet. Martin coachar också allt från enskilda individer till grupper på flera hundra personer. Har undervisat och regisserat i hela Norden, Lettland och USA. Han har senast regisserat Improvisationsstudions populära föreställning ’Stockholmare och jobbar nu med höstens föreställning ”Välkommen till Dystopia”.

Kursavgift: 8000 kr

Blir du antagen och tackar ja till plats faktureras du kursavgiften i tre delar som där du betalar första fakturan innan kursstart och resten de två följande månaderna.

Efter fullbordad blir deltagaren diplomerad improvisatör att lägga till sitt CV. Deltagarna får också personlig feedback för att utvecklas inom konstarten, på scen och som pedagog

Utbildningen ges terminsvis.

Kursen drivs i samarbete med ABF