Beskrivning

Kreativa TeamHur skapar vi kreativa team som utvecklar idéer tillsammans?

Kreativiteten har spelregler som går att träna. I utbildningen får du dels insikter om fantasins betydelse för förändring, dels konkreta nycklar att användas i ert dagliga arbete.

Våra utbildningar i kreativitet anpassas alltid till gruppen vi jobbar med. Vi är bra på att göra roliga och effektiva inpass som ger nycklar och verktyg till fortsatt utveckling av kreativiteten på jobbet. Vi stödjer oss på egen konstnärlig erfarenhet och ny forskning som enhälligt pekar på några enkla men viktiga delar som måste finnas med för att ett kreativ team ska fungera.

Utbildningen utgår från praktiska övningar blandat med lite teori. Vi ger handfasta verktyg och underlag för ett fortsatt arbete med kreativitet för er och er arbetsplats. Dessutom stärks gemenskapen och ni får en rolig stund tillsammans med mycket skratt.

Snabbkoll:                     Ja      Nej
Abstrakt teori                           x
Personlig utveckling     x
Skratt                               x
Träsmak                                    x
Nya sätt att tänka          x

Fakta

Tid: 1,5 – 3 timmar
Teknik: Zoom eller teams – Improvisationsstudion har väl utvecklad teknik och uppkoppling
Max antal: 30 personer. Är ni fler passar en interaktiv föreläsning bättre som har ett liknande upplägg.


Alla våra utbildningar och föreställningar går att göra för webben!

Martin Geijer föreläser  på Epidemic sound.

Senaste uppdragsgivare – kreativitet

KTH, HSB, Utrikesdepartementet, PWC, Regeringskansliet, IF, JKL, SKL, Linköpings universitet, Spotify, Benify, Netlight, Izettle, White Arkitekter, Stockholms Stad, Einar Mattsson AB, Kulturdepartementet, ABB, Viva logopedi, Willis, NCC, Scania, Botkyrka kommun, MRM Starky, mfl