Kreativitet – grundutbildning

En workshop där vi utgår från hur vi kan stimulera fantasin, att våga röra oss utanför komfortzonen och ta tillvara på ”misstagen”. Workshopen inbegriper de två viktigaste hörnstenarna i improvisationsteater – att arbeta spontant (lita på fantasin) och att sedan acceptera sina medspelares idéer (och undvika att blockera). Workshopen är huvudsakligen praktiskt ”på golvet” med enkla övningar två och två.

Kontakta mig!

Beskrivning

[raw]
[column size=”1/2″ wpautop=”true”]

Kreativiteten går att träna och har egna spelregler som alla kan lära sig förhålla sig till. I utbildningen får deltagarna förståelse för sin egen skapande förmåga och hur det kreativa samarbetet fungerar.

I workshopen utgår vi från hur du kan stimulera din fantasi, våga röra oss utanför din komfortzon och ta tillvara på ”misstagen”. Workshopen inbegriper de två viktigaste hörnstenarna i improvisationsteater – att arbeta spontant (lita på fantasin) och att sedan acceptera sina medspelares idéer (och undvika att blockera). Workshopen är huvudsakligen praktiskt ”på golvet” med enkla övningar två och två.

Spontanitet och den kreativa processen

Din första idé är ofta den bästa. Att arbeta spontant är grunden i alla kreativa processer. I workshopen utforskar vi vår kreativitet – vad som hindrar respektive främjar den. Hur långt kan vi lita på vår fantasi? Hur kan vi stärka vårt kreativa självförtroende?

Acceptera/blockera – det kreativa samspelet

Att arbeta tillsammans och gå från idé till en färdig produkt innebär att du måste acceptera, bejaka förslag och idéer från din medarbetare och undvika att blockera. Detta är grundförutsättningen i det kreativa samarbetet det vill säga hur man skapar tillsammans.

Övningarna i upplägget är lätta att ta till sig och ger också en stor gruppstärkande effekt med mycket skratt.
[/column]
[column size=”1/2″ wpautop=”true”]

Fakta

Antal: max 20 personer. Är ni fler kan vi komma med flera pedagoger, eller göra den som föreläsning om ni är många.
Tid: 1,5-3 timmar
Plats: Vi kommer till er, eller så kan ni komma till vår scen på Skånegatan 63, Stockholm

Kreativitet
Martin, Lotta, Elin och Ami – Som scenkonstnärer har vi jobbat med kreativa processer i många år och vet av egen erfarenhet att kreativitet går att träna. Vi tycker det är viktigt med att förstå på vilket sätt du kan utveckla din kreativa förmåga. Det är inte enkelt, men roligt från första stund du börjar.

[/column]
[/raw]