Kroppsspråk för vårdpersonal

Utbildning i kroppsspråk och bemötande som är specialanpassad för vården. Lär dig avläsa människors signaler, både tydliga och subtila. Användbart för alla som träffar människor i sitt arbete och alla som är intresserade av ledarskapets och medarbetarskapets olika sidor.

SNABBKOLL                    JA        NEJ

Sitta stilla och lyssna                       x
Vi-känsla                                x
Skratt                                      x
Tiden går långsamt                          x
Hela avdelningen är med    x

Kontakta mig!

Beskrivning

Att lära sig avläsa och använda den ickeverbala kommunikationen är mycket användbart för alla som träffar människor i sitt arbete. Vårdpersonal har många olika mötessituationer med patient och anhörig där förståelse för kroppsspråket har stor betydelse för bemötandet. Utbildningen är också en mycket rolig och gruppstärkande upplevelse för hela avdelningen/kliniken. Vi har tidigare gett en lång rad uppskattade utbildningar och föreläsningar på personaldagar för avdelningar på Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Danderyds sjukhus, vårdcentraler och andra vårdinrättningar runt om i Sverige.
Improvisationsstudion är väl insatta i hur forskningen kring kroppsspråket har utvecklats och tagit fram en egen metod och ett sätt att tillämpa kroppsspråket i praktiken. Vi är bra på att bemöta grupper och på kort tid ge verktyg till deltagarna att använda direkt.

FAKTA
Gruppstorlek Under en utbildning arbetar vi med grupper på max 50 deltagare. Är ni fler skickar vi gärna fler pedagoger eller rekommenderar en föreläsning.
Tidsram Våra vanligaste uppdrag ligger på 2–6 timmar. Vi tar alltid fram utbildningen tillsammans med våra uppdragsgivare. Deltagarna får efteråt en sammanfattande dokumentation med övningar att fortsätta med på egen hand.

Ladda ner folder Kroppsspråk för vården improvisationsstudion

VANLIGA FRÅGOR (FAQS)

Varför gå en utbildning i kroppsspråk för vården? Kroppsspråket är en stor del av den mellanmänskliga kommunikationen. Utbildningen hjälper i bemötandet av patient, anhörig och även i samarbetet inom personalgruppen.
Hur går det till? Vi varvar praktiska övningar med korta teoripass. Våra pedagoger är vana vid att arbeta med grupper som till en början kan vara lite försiktiga. Vi utvecklar utbildningen tillsammans med våra uppdragsgivare i förväg, så det enda som krävs under passet är närvaro och avstängda mobiler.
Vad ger det? Deltagarna får tydliga verktyg för ett bättre bemötande i vårdsituationer och det gemensamma arbetet inom avdelningen. I passet får gruppdynamiken och vi-känslan en riktig skjuts. Utbildningen ger också en gemensam terminologi att använda i fortsatta diskussioner.
Vad är Improvisationsstudion? Vi är en teater i Stockholm som förutom föreställningar också gör ca 100 uppdrag per år för myndigheter, företag och olika organisationer.
Hur mycket kostar det? Våra priser varierar beroende på gruppens storlek och utbildningens omfattning.

Ring oss på 08 640 09 07 eller mejla hej@improvisationsstudion.se så pratar vi mer.