Beskrivning

I denna utbildning får du finslipa din sociala förmåga. Utbildningen utformas tillsammans med uppdragsgivaren och anpassas till situationer från deltagarnas arbetsvardag. Genom roliga och undersökande övningar förbättrar du din sociala räckvidd och lär dig nya sätt att se på dig själv, din arbetskollegor och det mänskliga samspelet. Praktisk beteendelek där du får nya verktyg att använda på jobbet.

Följande moment finns alltid med

Repetition av kroppsspråkets grunder (kortfattad) – Människans utveckling, det mänskliga signalsystemet, samarbetets mekanik – leda och följa, låg- och högstatusbeteenden i mötet med nya bekantskaper.

Att läsa av och anpassa – Här övar vi upp förmågan att anpassa sin sociala status på olika sätt i fingerat kundmöte, medarbetarsamtal och andra one-to-one möten.

Hur gör jag? – Hur uppfattas du av andra? Läser omgivningen av dig på samma sätt som du tror att de gör? Vad tycker du är lätt respektive svårt i möten med andra?

Några förslag på inriktningar

Att leda eller följa situationer – Här får du träna dig att lämna eller ta plats beroende vad som passar situationen bäst. Övningarna höjer din beredskap i situationer där saker står lite mer på spel.

Kroppsspråket i säljsituationen – Hur läser jag av kunden? Kan jag hitta fler sätt att bemöta människor på? Vilken roll tar jag oftast och hur kan jag förbättra den med hjälp av kroppsspråket?

Kroppsspråk och genus – Att ha förståelse för hur feminina och maskulina traditioner spelar in för oss idag är spännande och viktigt. Även om Sverige är världens mest jämlika land så är ett genusperspektiv på kroppsspråk ett bra sätt att hitta en framtoning som alla mår bra i på jobbet.

Hur gör jag i svåra situationer? – Vad kan jag göra när det blir maktkamp? Hur kan jag sänka aggressivitet? Hur kan jag handla när känslorna tar överhand?

Att stå inför publik – Hur kan jag använda mig av kroppsspråk när jag står inför publik, kollegor eller ledningsgrupp? Ögonkontakt. Vad gör jag med kroppen och hur blir jag av med nervositet?