That’s Just Gibberish! våren 2023

That’s Just Gibberish! våren 2023

Från: 250 kr

Pris: 250kr
Tid: 19:00

For information in English, please see below. This show is not running right now but our autumn dates will soon be published. 

Denna föreställning spelas inte just nu men snart kommer höstens datum! 

Pratar du inte svenska, engelska, hindi, tyska eller mandarin? Inga problem! That’s just Gibberish är den första föreställningen som vänder sig till alla, oavsett språk. Helt och hållet på Gibberish, det universella nonsensspråket som ingen förstår, men alla fattar. Fyra av Sveriges bästa improvisatörer och en musiker tar med dig på en improviserad bergochdalbana i en värld bortom snille och smak. En färgsprakande föreställning med sång, dans, galen humor, livemusik, och rap. Allt hittas på i stunden (även det påhittade språket som talas) med hjälp av förslag från publiken. (Nej, du kommer inte dras upp på scen!) Vill du ha galet roligt och skratta MYCKET ska du se “That’s just Gibberish!  – The most amazing improv show on earth”. 

För mer information om föreställningen, se nedan.

Beskrivning

That’s Just Gibberish!

Tid:19:00
Caféet/baren öppnar 30 minuter innan föreställningen. Inget insläpp efter föreställningens början.
Föreställningens längd: 2 h
Pris: 250kr

Rabatterade priser:
barn t.o.m. 18 år 125 kr
medverkande: se nedan

Medverkande: Lotta Malmhester, Ana Stanisic, Micke Blomqvist, Martin Danielsson
Regi och Idé: Martin Geijer
Producent: Johanna Mohs
Marknadsföring: Elin Grönberg
Musiker: Maria Olofson
Scenograf/Kostymör: Stina Hedin

I samarbete med ABF

Några ord från vår regissör Martin Geijer om temat och bakgrunden till föreställningen: 

Vad är ett språk?

En improviserad föreställning helt på nonsensspråk har inte gjorts tidigare och vårt repetitionsarbete har varit ett utforskande av vad ett språk är och hur stor del av den mellanmänskliga kommunikationen som består av kroppsspråk (kropp, röst, emotionella ljud, gester mm). Vad händer när vi behåller allt i en dialog utom den semantiska innebörden och hur får vi publiken att hänga med? 

Mim, dans och olika former av fysisk teater har en lång tradition av att berätta bortom ordet. Att spela på rent nonsensspråk skapar en egen genre som sammanför de ickeverbala konstformerna med den talade teaterns spelregler. Samtal förs och vi förstår utan att förstå.

Improviserad gibberish kan beskrivas som jazzmusik för teatern eftersom där det finns gemensamma spelregler som scenkonsten kan använda sig av bortom de språkliga begränsningarna. I vår föreställning går vi ”all in” och inte ett enda ord sägs på svenska eller något annat språk och under 2023 kommer vi turnera med föreställningen utomlands och i Sverige. Vi ser alltså gibberish som ett scenspråk som hela planeten förstår! 

Hoppas ni får en rolig stund här med oss!

Gobbel grapp!

Martin Geijer, regissör

 

 

Ytterligare information

År

Bilder

[gallery size="large" link="none" columns="1" ids="38325,38324,38323,38322,38321,38320,38319,38318,38317,38326,38316,38315"]

Information in English

Price: 250 kr Consession:/children up to 18 years old: 125 kr Time: 7pm The bar opens 6:30 PM. No admission after the start of the performance. Duration of the show: 2 h [gallery ids="38323,38324,38322"] Cast: Lotta Malmhester, Ana Stanisic, Micke Blomqvist, Martin Danielsson Director and creative idea: Martin Geijer Producer: Johanna Mohs Marketing: Elin Grönberg Musician: Maria Olofson Costume- and set designer: Stina Hedin [gallery ids="38316,38320,38317"] You don´t speak Swedish, English, Hindi, German or Mandarin? No problem. That's just Gibberish is the first show that anyone can see regardless of what language you speak. It's entirely in Gibberish, the universal nonsense language that no one gets, but everyone understands. Four improvisers and a musician will take you on an improvised roller coaster, in a world beyond words, where everything is possible! A colourful performance of singing, dancing, crazy sense of humor, live music, and rapping. Everything is made up on the spot (even the made-up language that is spoken) and we get suggestions on themes from the audience (No, you won't be pulled up on stage!). If you want to have insanely fun and laugh A LOT, you should see That's just Gibberish! - The most amazing improv show on earth. [gallery ids="38259,38255,38256"] A few words from our director about the backround and theme of the show: What is a language? Making an improvised performance entirely in nonsense language has not been done before and the rehearsal period has partly been devoted to exploring what a language is. How big a part is body language (posture, voice, emotional sounds, gestures, etc.) in interpersonal communication? What happens when we keep everything in a dialogue except the semantic meaning and how do we keep the audience engaged? Mime, dance and various forms of physical theatre have a long tradition of telling stories beyond words. Acting in pure nonsense language creates its’ own genre that brings together the non-verbal art forms with the rules of the usual spoken theatre. Dialogues are conducted and we understand without understanding. Improvised Gibberish can be described as jazz music for the theatre where there are common rules that the performing arts can use beyond the linguistic limitations. In our performance we go all in and not a single word is said in Swedish or any other language. In 2023 we will tour with the performance abroad and in Sweden. We thus see Gibberish as a stage language that the whole planet will be able to understand! I hope you will enjoy your evening here with us! Gobbelydock! Martin Geijer, director.