Vad är improvisationsteater?

Svar: Det är helt enkelt teater utan manus och förberedelser.

Improvisationsteater – teatersport

Improvisationsteater – teatersport är idag utbrett över hela världen. Teatersport är kanske den mest kända formen men det finns en rad olika andra varianter och former av improvisationsteater. På tv har du säkert sett ’Parlamentet’ eller hört ’På minuten’ på radion? Dessa program baserar sig på improvisation och liknar improvisationsteater på många sätt. I kursen får du arbeta med följande:

Spontanitet – fantasi

För att improvisera teater måste du träna din spontana förmåga, lära dig att säga ja till egna och andras idéer och sätta dig in i berättandets olika regler. Du lär dig också vikten att ta risker och att det är roligt att misslyckas. Improvisationsteater är ett enkelt och mycket lustfyllt sätt att lära sig mer om sig själv och utveckla sin kreativitet.  Din första idé är ofta den bästa. Att arbeta spontant är grunden i alla konstarter. I kursen får du träna din fantasi och öva upp din skapande förmåga. I kursen får du ökad kunskap om den kreativa processen.

Acceptera/blockera – samspel

Att gå från idé till en färdig berättelse när du improviserar innebär att du måste acceptera, säga ja till förslag och idéer från din medspelare. Detta är grundförutsättningen i den kreativa processen.

Status & kroppsspråk – kommunikation

Status handlar om de omedvetna signaler vi människor använder för att kommunicera och samarbeta. Att lära sig avläsa människors signaler, tydliga såväl som dolda, är mycket användbart. Kroppsspråket är t ex en konsekvens av vårt statusbeteende, dvs hur vi kommunicerar med kroppen människor emellan (fungerar även på de flesta apsläkten).

Historieberättandet

Det är själva konsten i improvisationsteater. Genom spontana förslag som din medspelare accepterar ska en historia utvecklas. I momentet får du insikt i dramaturgi det vill säga konsten att strukturera en berättelse.