Vad impro betyder för mig

Lotti Lundblad – improviserande teaterdirektör och kursledare på Improvisation & Co.

Utan impro hade jag med största sannolikhet suttit i en brun tegelbyggnad och tänkt, »Nej, nu är det inte långt kvar till pensionen.«

Det krävs mod att säga ja till förändring och konsekvens. I försäkringsbranschen uppmuntras plötsliga oförutsedda händelser icke, det är tvärt om något man tar rejält betalt för. Det tog trettio år för mig att säga tveklöst »nja« till premier och tariffer och konvertera till en heltidstillvaro av »ja«.

Impro gör en skör och stark som sidentråd. Den ger mig förmågan att se möjligheter, älska kaos, upptäcka lösningar i omöjliga situationer och blicka framåt. På ett nära nog filterfritt vis hanterar vi  känslor, rädslor och tabun. Det är högt i tak – en utopisk arbetsplats när man kommer från försäkringsvärlden.

Vi är privilegierade att kunna välja att lyssna, inkludera och bejaka. Vår lekplats omfamnar istället för att utesluta. Världen skulle se väldigt annorlunda ut om fler levde som vi. Vårt ansvar är att fylla världen med improvärden.

 

Bloggen om improvisationsteater kommer till dig
med kärlek och omtanke från Improvisationsstudion Förlag
redaktör: Sara Beer