Guide

Vi anpassar oss alltid efter er verksamhets behov, gruppens storlek och lokal. Ni kan välja att vara i era lokaler, komma till oss, köra helt online eller hybrid.

Fråga

Vi har 1,5-2 h då vi vill göra något roligt och samtidigt lärorikt på vår kick off, vad kan ni hjälpa oss med?

Svar

Kroppsspråk eller Kreativitet.

Fråga

Vi vill har roligt på konferensen eller middagen, vad kan ni göra?

Svar

Improvisationsteater, föreställning om 25 min – 1 h med massor av skratt och vi-känsla. Vi läser på om er och tar in aktuella teman och företeelser. Som tillval finns även en pianist som ger en musikalisk inramning på scenerna.

Fråga

Vi vill få igång samtal och få kunskap om den nya policyn, värdeord, bemötande, arbetsmiljöfrågor etc, hur kan vi använda er?

Svar

Dilemmateater – Ett väldigt bra sätt att använda teaterns gestaltande förmåga för att få förståelse för de mellanmänskliga situationerna.

Fråga

Vad har ni för spännande och interaktiv föreläsning på 1 h att erbjuda?

Svar

Kroppsspråk, Kreativa team [Kreativitet] eller Presentationsteknik.

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr