GUIDE

Vad passar er bäst?

Det är inte alltid enkelt att veta vilken aktivitet som passar bäst så här har vi listat några exempel på situationer och vad vi rekommenderar. Har ni andra behov och förutsättningar eller kanske en kombination av flera? Hör gärna av er så hjälper vi er hitta rätt. Vi anpassar oss alltid efter er verksamhets behov, gruppens storlek och lokal. Ni kan välja att vara i era lokaler, komma till oss, köra helt online eller hybrid.

Behov

Vi vill ha en rolig och samtidigt lärorik aktivitet på vår kick off. Vi har 1.5-2 timmar.

Vi rekommenderar

Kroppsspråk eller Kreativa Team (Kreativitet) som båda ger ny kunskap samtidigt som de förbättrar sammarbetet och sammanhållningen i gruppen.

Behov

Vi vill ge kunskap om och skapa engagemang för den nya policyn, våra värdeord, verksamhetens mål eller liknande.

Vi rekommenderar

Dilemmateater – Med Dilemmateater kan vi på ett lättsamt sätt informera genom humoristiska improviserade teaterscener. Vi kan ta upp olika vinklar och skapa en tredimensionell bild samtidigt som vi skapar positiva associationer och en känsla av gemenskap inom gruppen.

Behov

Vi vill göra något i vår ledningsgrupp för att bli inspirerade och lära oss något nytt tillsammans.

Vi rekommenderar

Kreativt ledarskap (Kreativitet) – Den som ska leda andra i kreativa processer behöver förstå sin egen skapandeprocess och få verktyg för att leda andras.

Kroppsspråk – Att förstå hur den ickeverbala kommunikationen fungerar är ett kraftfullt verktyg för alla ledare.

Dilemmateater – Här kan gruppen pröva och diskutera olika lösningar på situationer som uppstår inom arbetsgruppen.

Behov

Vår personal har mycket möten med kunder och potentiella uppdragsgivare. Vi vill förbättra de kontakterna samt hjälpa vår personal att få bättre självförtroende och bli mer övertygande i säljsituationer.

Vi rekommenderar

Presentationsteknik – Genom att lära oss presentera på ett intressant och roligt sätt kan vi se till att vi verkligen når fram med vårt budskap samtidigt som vi får en personligare kontakt.

Kroppsspråk – Genom att förstå våra egna och varandras kroppsspråk får vi ökad förståelse för andra människor vilket förbättrar vårt samspel och hjälper oss bygga förtroende.

Behov

Vi vill ha något underhållande på konferensen eller personalmiddagen.

Vi rekommenderar

Underhållning – En föreställning med improvisationsteater på 30-60 minuter med massor av skratt och vi-känsla. Vi kan i förväg sätta oss in i er verksamhet och ta in aktuella teman i improvisationerna om ni vill. Som tillval finns även en pianist som ger en musikalisk inramning på scenerna.

Behov

Vi har en temadag på temat “Hållbar framtid” eller funderar över vilken riktning vi vill ha för vår verksamhet. Vi vill uppmuntra ett långsiktigt perspektiv och få igång diskussioner.

Vi rekommenderar

Gilla Framtiden! I en tankeväckande kombinerad föreläsning och teater presenterar en överlevnadsexpert tillsammans med skådespelare ett möjligt framtida Sverige år 2034. Efter föreställningen följer en diskussion.

Behov

Vi upplever spänningar inom vår personalgrupp eller mellan olika grupper på arbetsplatsen. Vi vill hitta sätt att minska spänningarna för att skapa en mer trivsam arbetsmiljö med bättre samarbete.

Vi rekommenderar

Kroppsspråk – Genom att lära oss förstå vårt egna och varandras kroppsspråk får vi ökad förståelse för andra människor och kan förbättra vårt samspel.

Dilemmateater – Vi använder teater för att på ett lättillgängligt sätt få igång diskussioner som utan att vara värderande eller dömande ger förståelse för andras och vårt eget beteende. Detta leder till smidigare kommunikation och förbättrar stämningen på arbetsplatsen.

Behov

Vi vill ha en spännande och interaktiv föreläsning på 60 minuter.

Vi rekommenderar

Kroppsspråk, Kreativa team (Kreativitet) eller Presentationsteknik

Behov

För att underlätta i patientkontakter och ge bästa möjliga vård vill vi hjälpa vår personal utveckla sitt bemötande av patienter.  Vi vill hjälpa vår personal att känna trygghet i kommunikationen med patienter och anhöriga.

Vi rekommenderar

Kroppspråk för vårdpersonal (kroppspråk) – Den ickeverbala kommunikationen är lika viktig i mötet med patienter som det som sägs. Genom att ge förståelse för hur det egna kroppsspråket uppfattas kan vi skapa trygghet, underlätta kommunikation och bygga förtroende.

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr