KREATIVITET

Info

Referenser

Mer info

Tidigare uppdrag

Företag

xxx

Grupp

xxx

Situation

xxx

Tidsåtgång

xxx

Uppdrag

yghhkl hade detta behov och dom ville. dom hade flera nya anställda under pandemin och många som aldrig träffats. Nu jobbar dom på plats och behöver lära känna varandra. hitta nya rutiner och sätt att jobba ihop. Få ihop nya och gamla anställda

Metod

I dialog med ….. kom vi fram till vad vi skulle fokusera på etc…. Vi tänkte på detta. Utgick från detta och gruppstlk och hur mkt tid för. Vi gjorde lite kort detta…. 1 mening. I början var gruppdynamiken såhär. Det utvecklades såhär…. Folk blev mer och mer engagerade. mot slutet hade vi denna gruppdynamik.

Upplägg & schema

1h kmlökl: berätta om …. dessa delar av ämnet…. övningar i grupp med syfte att … varvat med information

paus

1h jkllöö övningar: fokus på få igång kreativa processer….. diskussioner i små grupper dessa ämnen. Diskussion i helgrupp

LUNCH

30 min sammanfattning av det vi gått igenom
1,5 h diskussion av specifika ämnen vi bestämt i förväg med beställaren

Uppdrag: Kreativa Team
Uppdragsgivare: IVL – Svenska miljöinstitutet
Grupp: Affärsutvecklare och projektledare, 25 pers  
Situation: Personaldag       
Tidsåtgång: 2,5h 

Uppdragsbeskrivning

IVL kontaktade oss då de hade en grupp affärsutvecklare och projektledare som ville ha hjälp med att stärka befintliga eller hitta nya sätt jobba på. Målsättningen med uppdraget var att inspirera kring skapande processer och ge konkreta kreativa verktyg att använda för innovation och nya idéer i utvecklingen av verksamheten. 

För att få ett miljöombyte kom gruppen till vår teater. Efter en kort inledning började vi passet med att undersöka begreppet kreativitet genom enkla praktiska övningar. Korta teoretiska pass varvades sedan med övningar där de fick pröva resonemangen i praktiken. Deltagarna lärde känna varandra på nya sätt och efter passet hade gruppen kommit närmare varandra vilket skapade en helt ny stämning.

Upplägg

Intro – 15 min 
Vad är kreativitet? Hur kreativ är jag på jobbet och var är jag då?
Fokus: Kreativa processer och det kreativa systemet –  45 – min
Vi sätter fantasin i första rummet och övar på att lyssna på vår första idé. Här går vi igenom hur kreativa processer skiljer sig från vanliga, hur man kan lära sig att lyssna på sin fantasi och hur den skiljer sig från personligheten.
Fokus: Kreativa team – 45 min
Vi lär oss om hur en grupp måste vara autonom, förstå de kreativa spelreglerna, få misslyckas och känna en social trygghet för att bli riktigt kreativa. Här utforskar vi hur vi kan skapa de förutsättningarna.
Fokus: Kreativt ledarskap – 30  min
Vi tittar på vad skillnaden är mellan kreativt ledarskap och traditionellt. Vi utforskar hur vi som chef kan gå emellan de olika sätten för att främja kreativiteten hos våra medarbetare. 
Avslutning med open space – 15 min 
Vi reflekterar över vad vi tar med oss och vilket värde en kreativare arbetsplats kan ge organisationen.

Processen innan uppdraget

1. Första kontakt genom telefonsamtal där uppdragsgivaren berättade kort om vad de sökte

2. Offert skickades

3. Digitalt möte där vi orienterade oss om gruppen och organisationen, ringade in förväntningarna samt diskuterade praktiska aspekter

Uppdragsgivarens tankar

Alla roliga övningar bidrog både till att lära känna varandra och till att få nya verktyg och inspiration i vårt arbete. Att göra det gemensamt i teamet har dessutom gett möjligheter att fortsätta reflektera kring hur vi använder vår kreativitet i vårt arbete även efter workshopen.

Jeanette Green
Assistant Director of Business Development

Jag är intresserad!

Du kan avsluta när du vill. Vår integritetspolicy hittar du här.
Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr