Info

Utbud

Referenser

Tidigare uppdrag

Lär dig prata kroppsspråket!

En utbildning i den ickeverbatala kommunikationen är en väldigt användbar och spännande upplevelse. Improvisationsstudions rötter inom skådespeleri har lett till stor kunskap om hur vi uttrycker oss med kroppspråket och hur det uppfattas av de som ser på. Utifrån det har vi tagit fram en egen metod för att tillämpa kroppsspråket i praktiken utanför skådespeleriets värld. Deltagarna får direkt verktyg att ta med till arbetsvardagen.

Kroppsspråket står för en stor del av vår kommunikation. I utbildningen går vi igenom hur den ickeverbala kommunikationen fungerar – hur vi leder och följer varandra med enkla signaler. Det hjälper oss förstå hur det sociala samspelet ser ut i ledarskapet och alla som är intresserade av ledarskapets olika sidor.

Utbildning kroppsspråk

I vår utbildning får ni via praktiska övningar lära er använda kroppsspråk i mötet med andra människor.

I en workshop i kroppsspråk varvas korta teoripass med praktiska övningar i helgrupp, mestadels två och två. Det är mycket enkelt och mycket roligt. Passet ger en skjuts till gemenskapen och deltagarna lär känna varandra på nya sätt. Vi utvecklar utbildningen tillsammans med våra uppdragsgivare i förväg. Innehållet kan anpassas till sammanhanget med exempelvis inriktning på bemötande, ledarskap, intern kommunikation eller säljsituationer.

Våra pedagoger är vana vid att arbeta med grupper som till en början kan vara lite försiktiga. Deltagarna får tydliga verktyg till fortsatt utveckling och breddar sin sociala räckvidd direkt. Under passet stärks gruppdynamiken och vi-känslan i gruppen. Den ger också en gemensam terminologi att använda i fortsatta diskussioner.

Gruppstorlek: 6-50, för större grupper rekommenderar vi föreläsning
Tidsåtgång: 1–3 timmar

Föreläsning

En föreläsning i kroppsspråk är interaktiv och mycket rolig. Åhörarna får aktivt pröva på kroppsspråkets olika funktioner och röra sig runt i rummet. Föreläsningen ger deltagarna användbara tillämpningar att applicera på jobbet och i vardagen samt ger en gemensam terminologi att använda i fortsatta diskussioner. Innehållet kan anpassas till sammanhanget med exempelvis inriktning på bemötande, ledarskap, kommunikation eller säljsituation. Föreläsningen bidrar även till en stark vi-känsla.

Gruppstorlek: 10-500
Tidsåtgång: 1–2 timmar

Kroppsspråk för vårdpersonal

Att lära sig avläsa och använda den ickeverbala kommunikationen är mycket användbart för alla som träffar människor i sitt arbete. Vårdpersonal har många olika mötessituationer med patient och anhörig där förståelse för kroppsspråket har stor betydelse för bemötandet. Utbildningen är också en mycket rolig och gruppstärkande upplevelse för hela avdelningen/kliniken. 

Vi har tidigare gett en lång rad uppskattade utbildningar och föreläsningar på personaldagar för avdelningar på sjukhus, vårdcentraler och andra vårdinrättningar runt om i Sverige.

Improvisationsstudion är väl insatta i hur forskningen kring kroppsspråket har utvecklats och tagit fram en egen metod och ett sätt att tillämpa kroppsspråket i praktiken. Vi är bra på att bemöta grupper och på kort tid ge verktyg till deltagarna att använda direkt.

Gruppstorlek: 4-50, kan anpassas till större grupper

Tidsåtgång: 1,5–3 timmar

Vill du bli kontaktad av oss?

Du kan avsluta när du vill. Vår integritetspolicy hittar du här.
Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr