Välkommen till Improvisationsstudion!

Och välkommen till vår nya web. Här kan du boka kurser, föreställningar och utbildningar – både för företag och privat.

Improvisationsteater Stockholm - Våra KursledareVåra lokaler finns på Skånegatan 63 (Södermalm) i Stockholm där vi håller utbildningar och kurser. Vi reser även runt till företag i hela Norden om ni inte har möjlighet att komma till oss.

En nyhet med vår nya web är att du nu kan boka allt direkt här hos oss. Allt samlat snyggt och prydligt på ett ställe. Hurra!

Har du koll på ditt kroppsspråk?


Välkommen på gratis lunchföreläsning om hur ditt team, avdelning eller arbetsplats kan bli bättre på att använda kroppsspråket i den interna och externa kommunikationen!

Läs mer / Anmäl dig

Improvisationsteater i Stockholm – och mycket mer

Teaterkurser, stand-up, kroppsspråk och mycket annatVi har teaterkurser i Improvisationsteater, Stand Up, Clown och en hel del annat. Kurserna finns i flera olika nivåer. Vi har också föreställningar på vår scen på Skånegatan i Stockholm. Vissa föreställningar spelas upp av professionella skådespelare och andra spelas upp av våra kursdeltagare. Många av våra kunder är företag. Vi erbjuder underhållning, utvecklande utbildning och roliga kurser i improvisationsteater. Det kan t ex vara utbildning i kroppsspråk eller presentationsteknik.

Höstens föreställningar

Stockholmare - Föreställning på Improvisationsstudion
Hetero - föreställningar på Improvisationsstudion

Improvisationsteater?

I en kurs i improvisationsteater får du arbeta med följande:

Spontanitet – fantasi

För att improvisera teater måste du träna din spontana förmåga, lära dig att säga ja till egna och andras idéer och sätta dig in i berättandets olika regler. Du lär dig också vikten att ta risker och att det är roligt att misslyckas. Improvisationsteater är ett enkelt och mycket lustfyllt sätt att lära sig mer om sig själv och utveckla sin kreativitet. Din första idé är ofta den bästa. Att arbeta spontant är grunden i alla konstarter. I kursen får du träna din fantasi och öva upp din skapande förmåga. Du får också ökad kunskap om den kreativa processen.

Acceptera/blockera – samspel

Att gå från idé till en färdig berättelse när du improviserar innebär att du måste acceptera, säga ja till förslag och idéer från din medspelare. Detta är grundförutsättningen i den kreativa processen.

Status & kroppsspråk – kommunikation

Status handlar om de omedvetna signaler vi människor använder för att kommunicera och samarbeta. Att lära sig avläsa andra människors signaler, tydliga såväl som subtila, är mycket användbart. Kroppsspråket är till exempel en konsekvens av vårt statusbeteende, dvs hur vi kommunicerar med kroppen människor emellan (fungerar även på de flesta apsläkten).

Historieberättandet

Det är själva konsten i improvisationsteater. Genom spontana förslag som din medspelare accepterar ska en historia utvecklas. I momentet får du insikt i dramaturgi, det vill säga konsten att strukturera en berättelse.