Allmänna villkor

Anmälnings- och köpvillkor för kurser och föreställningar


Allmänt

Köparen måste vara myndig eller inneha målsmans tillstånd.

Betalning

Betalning till Improvisationsstudion sker med ditt betalkort via en säker betaltjänst. Improvisationsstudion får aldrig ta del av dina kortuppgifter då betalningen sker via en SSL-krypterad sida.

Bokning

Vid bokning av biljetter och kurser föreligger bindande köpeavtal först sedan Improvisationsstudion fått betalning registrerad och gjort en orderbekräftelse per e-post. Orderbekräftelsen sparas för eventuell vidare kontakt. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av biljetter. För tekniska frågor – kontakta oss på hej@improvisationsstudion.se

Bekräftelse/biljett skickas via mejl till den mejladress som angavs vid beställningen.

Ångerrätt eller avbokning

Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra din anmälan om du meddelar anmalan@improvisationsstudion.se inom 14 dagar efter det att du fått en bekräftelse på din anmälan. För övrigt är anmälan bindande enligt följande:

  • Vid återtagande av anmälan senast 8 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften.
  • Vid återtagande av anmälan senare än 7 dagar till och med dagen för kursstart, debiteras hela kursavgiften.

Om deltagare avbryter en påbörjad kurs debiteras hela kursavgiften. Om du på grund av sjukdom eller avflyttning från orten måste avbryta kursen kan du mot uppvisande av intyg få del av kursavgiften återbetald. Du betalar för de gånger du deltagit i kursen samt debiteras en administrationsavgift på 10% av kursavgiften.

Inställd kurs

För att en kurs ska kunna starta krävs ett visst antal deltagare. Vi har som rutin att vi skickar ut ett välkomstbrev en vecka före kursstart. Om du är osäker på om en kurs kommer att starta är du välkommen att höra av dig via mejl eller telefon. Improvisationsstudion har rätt att ställa in en kurs som inte fått tillräckligt med deltagare för att startas. Om du har betalat in kursavgiften har du i dessa fall rätt att få pengarna återbetalda. 

Fullbokad kurs

Om kursen är fullbokad kommer det inte gå att boka på vår hemsida. Då är du välkommen att fylla i ett formulär genom att klicka här eller mejla anmalan@improvisationsstudion.se för att ställa dig på kö. Blir det ett avhopp kommer vi meddela de som står på kö i turordning och du kommer då kunna anmäla dig via hemsidan.

Priser

Alla priser är angivna i svenska kronor och inkluderar 25% moms om inget annat anges. Improvisationsstudion förbehåller sig rätten att ändra biljettpriset vid behov.

Vi vill göra dig uppmärksam på att…

…ingen ersättning utgår för borttappad biljett.

…inga avgifter återbetalas, endast biljettpriset.

…Improvisationsstudion ansvarar för evenemangets genomförande och/eller kvalitet. Alla reklamationer som rör information kring genomförandet av evenemanget hänvisas direkt till oss. Därför kan det vara bra att kontrollera detaljer så som starttider, åldersgränser, med mera.

…Improvisationsstudion har inget ansvar för problem som kan uppstå när det gäller biljetter som kopierats eller sålts i andrahand.

…vid inställt evenemang ansvarar Improvisationsstudion för att underrätta biljettköparen. Improvisationsstudion ersätter ej biljettköparen för särskilda kostnader som uppstått i samband med inställt evenemang.

…vid inställt evenemang återbetalas ej administrativa- och hanteringsavgifter. Ansvaret för återbetalning vid inställt och/eller flyttat evenemang ligger på arrangören. Om ett evenemang blir uppskjutet till annat datum kommer din biljett vara giltig till den dag och tid evenemanget flyttats, om inte arrangören meddelar något annat.

Återköp

Återköp görs ej på evenemangsbiljetter. Distansavtalslagens regler och ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. Betald och levererad biljett räknas som förbrukad biljett.

Gäller biljetten förköp av en vara (ej entrébiljett) har du enligt distansavtalslagen rätt att returnera felfria varor utan att ange någon anledning. Då det är Improvisationsstudion som ansvarar för leverans/utlämning av varan är det även denne som skall kontaktas vid återköp och mer information.

Särskilda villkor för biljettköp

Vid köp eller beställningar där korrekta uppgifter ej lämnas eller som i övrigt bryter mot eller försöker kringgå de regler som gäller för biljettköp förbehåller sig Improvisationsstudion rätten att avboka dessa. Detta gäller även t ex vid biljettköp i spekulativt syfte, d.v.s. köp i avsikt att sälja biljetterna vidare. I dessa fall kan Improvisationsstudion utan förvarning spärra biljetterna som då blir obrukbara och värdelösa.

Hantering av personuppgifter och ”Cookies”

Personuppgifter som du lämnar i samband med köp av biljetter kommer behandlas av Improvisationsstudion. Uppgifter som t.ex. namn, telefonnummer, adress och ålder kan komma att sparas i arrangörens register. Arrangören kan komma att använda dina personuppgifter t.ex. för att informera om nya evenemang eller information om aktuellt evenemang.

Om du önskar få information om dina personuppgifter eller anmäla ändring eller borttagande av dessa, skall du skicka ett mejl till Improvisationsstudion och redovisa för vilket konto det avser.

Genom att acceptera dessa villkor lämnar du som beställare ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen ovan. Du ansvarar även för att övriga personer som eventuellt innefattas i din biljettbeställning lämnar samtycke till personuppgiftsbehandlingen.

När kunden besöker improvisationsteater.se sparas så kallade ”cookies” (textdatafiler) på kundens dator. Dessa cookies kan eventuellt identifiera kunden när kunden återvänder till improvisationsteater.se från samma dator och webbläsare. Användningen av cookies ger oss möjlighet att utveckla vår sajt och ge våra kunder en bättre och mer personlig service. Improvisationsstudion har inte för avsikt att genom användningen av cookies fastställa kundens identitet.

Såvida du inte ändrat inställningarna på din webbläsare så att den blockerar så kallade ”cookies” kommer vårt system att placera en sådan på din dator när du loggar in på vår sajt. Du kan avstå från att acceptera cookies genom att ändra inställningarna på din webbläsare. Observera dock att det kan påverka och i vissa fall hindra användandet av improvisationsteater.se

Förbehåll om fel och bristande information

Improvisationsstudion reserverar sig för eventuella fel i priser och beskrivningar.

Driftsavbrott

Improvisationsstudion ansvarar inte för och ersätter inte skada som uppstår på grund av driftstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar utnyttjandet av improvisationsteater.se.

Kundtjänst

Vid frågor som rör Improvisationsstudions tjänster och plattform är du välkommen att kontakta oss.

E-post: hej@improvisationsstudion.se
Telefon: +46 (0) 8 640 09 07