DILEMMATEATER

Tidigare uppdrag

Tillbaka

Upplägg

Tidigare uppdrag

Referenser

Uppdrag: Dilemmateater
Uppdragsgivare: Karolinska Universitetssjukhuset – Medicinsk diagnostik
Grupp: Handledare
Situation: Utbildningsdag       
Tidsåtgång: 3h 

Uppdragsbeskrivning

Vi fick ett uppdrag av Medicinsk Diagnostik Karolinska att göra Dilemmateater för biomedicinska analytiker inom Region Stockholm som också hade rollen som handledare för studenter från Karolinska Institutet. De hade vissa återkommande situationer i mötet med studenter som de ville hitta ett sätt att diskutera och dela erfarenheter kring.

I dialog med uppdragsgivaren valde vi ut fem vanligt förekommande situationer som vi skulle utgå ifrån för att spela upp improviserade scener. En viktig aspekt var att hitta scenarier som var vanliga men vi utgick även från vilka som skulle ge bra diskussioner och hjälpa deltagarna utbyta erfarenheter. Vi valde inte ut dilemman som vi ville hitta en “lösning” på utan vi valde de som bäst skulle leda till kunskapsutbyte och till att skapa verktyg åt deltagarna för att hantera både dessa och andra situationer.

Under vår förberedelse identifierade vi vad i de olika scenarierna vi ville få fram samt vilken ton vi ville ha och genom att improvisera arbetade vi fram handlingen i scenerna. Vi spelade igenom dem flera gånger för att utforska olika varianter och valde därefter ut vilket innehåll som passade bäst. Utifrån det spelade vi in en improviserad scen som vi skickade till uppdragsgivaren för feedback. Vi gjorde sedan förändringar utifrån feedbacken och övade på de slutgiltiga versionerna av de improviserade scenerna.

Case Biomedicinsk analytiker-student och sjuksköterskestudent

Scenariet visar mötet mellan en biomedicinsk analytiker-student och sjuksköterska-student. Version 1 visar en improviserad scen framtagen i förväg tillsammans med uppdragsgivaren. Version 2 visar en improviserad scen efter att deltagarna diskuterat och föreslagit lösningar.

Dilemmateater – Version 1
Dilemmateater – Version 2

Upplägg

 1. Intro – 15 min 
  Uppdragsgivaren berättade först om syftet med dagen och introducerade oss. Vi presenterade sedan oss själva och gick igenom upplägget av passet.

 2. Övningar – 15 min 
  För att skapa en trygg och kreativ atmosfär fick deltagarna i par göra två enkla och roliga övningar i att använda sin första idé och i att acceptera varandras förslag.

 3. Dilemmateater – 2 h
  Först spelade vi upp ett dilemma varefter deltagarna fick diskutera i par vad de sett. Därefter fick de i helgrupp hitta en lösning på dilemmat som vi till sist spelade upp. Därefter gick vi över till nästa dilemma.

 4. Avslutning med open space – 5 min 
  Vi avslutade i helgrupp med en open space där alla fick berätta vad det tog med sig från passet.

Processen innan uppdraget

1. Första kontakt genom telefonsamtal där uppdragsgivaren berättade kort om vad de sökte

2. Digitalt möte där uppdragsgivaren fick berätta mer om deras behov och vi berättade vad vi kunde erbjuda

3. Offert skickades

4. Digitalt möte där vi diskuterade uppdraget mer i detalj

5. Uppdragsgivaren skickade ut ett frågeformulär till handledare runt om i regionen som användes som underlag för att ta fram dilemman. Det här är inte något som vanligtvis görs men det passade bra för just det här uppdraget.

6. Digitalt möte med uppdragsgivaren där vi utifrån formuläret identifierade de olika situationerna som handledarna stod inför och valde ut fem. Vi planerade också dagens upplägg och diskuterade praktiska aspekter.

7. Vi skrev en enkelt synopsis för varje case och spelade in scener som vi skickade till uppdragsgivaren för feedback.

8. Uppdragsgivaren gav feedback och vi justerade casen och repeterade in dem.

Uppdragsgivarens tankar

”Tack för era fantastiska prestationer Martin och Helena från improvisationsstudion. Ni lyckades förmedla våra handledningssituationer och framföra det så bra att som att ni var biomedicinska analytiker. Ni kunde fånga upp detaljer och framföra det till publiken långt över våra förväntningar. Vi har fått mycket bra respons från våra handledare om att det har varit lärorikt och insiktsfullt. Deltagarna fick skratta och samtidigt reflektera över allvaret i de olika casen. Något de skulle ta med sig för att delge till övriga i de olika verksamheterna.”

Edona Dushi
Leg. Biomedicinsk analytiker, PNA samordnare

Vill du bli kontaktad av oss?

Du kan avsluta när du vill. Vår integritetspolicy hittar du här.
Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr