Info

Upplägg

Tidigare uppdrag

Referenser

För att en arbetsgrupp ska kunna arbeta kreativt tillsammans är det viktigt att medlemmarna förstår de kreativa spelreglerna för att få självförtroende att använda sin egen kreativitet. Kreativiteten föds tillsammans med andra och det är när vi på riktigt accepterar andras förslag som vi får saker att hända. För att detta ska åstadkommas behövs utrymme att misslyckas och framförallt en trygghet i gruppen.

Kreativiteten går att träna och har egna spelregler som alla kan lära sig förhålla sig till.
Våra aktiviteter i kreativitet bygger på ett aktivt deltagande från gruppen. Det ger en skjuts till gemenskapen och deltagarna lär känna varandra. Vi har under många år sett hur gruppdynamiken utvecklats och vi-känslan stärkts redan under passens gång.

Våra utbildningar i kreativitet anpassas alltid till organisationen vi besöker. Vi är bra på att göra roliga och effektiva workshops där vi ger nycklar och verktyg att applicera direkt i arbetsvardagen och som ger ett konkret värde till organisationen.

Kreativa team

Att utveckla vår skapande förmåga och få fart på kreativiteten inom teamen är en viktig ingrediens i verksamhetsutvecklingen på alla arbetsplatser. Kreativa team är en workshop där vi utgår från hur vi kan stimulera fantasin, att våga röra oss utanför komfortzonen och ta tillvara på ”misstagen”. Workshopen inbegriper de två viktigaste hörnstenarna i improvisationsteater – att arbeta spontant (lita på fantasin) och att sedan acceptera sina medspelares idéer (och undvika att blockera). Deltagarna får lära sig lita på sin fantasi och stärka sitt kreativa självförtroende. Samtidigt får deltagarna öva på att vara kreativa tillsammans och känna en trygghet att våga ge ifrån sig sina idéer och tankar.

Kreativa Team har ett workshopliknande upplägg och är mycket lättsam och lustfylld med många roliga övningar. Den är huvudsakligen praktisk ”på golvet” med enkla övningar två och två. Utbildningen stärker vi-känslan och ger gruppen tydliga verktyg till fortsatt kreativt samarbete. Utbildningen är väl beprövad och vi har gjort den för många företag, skolor, myndigheter mfl.

Gruppstorlek: 6-50. För större grupper anpassar vi formatet till en interaktiv föreläsning

Tidsåtgång: 1-3 timmar

Kreativt ledarskap

Det kreativa ledarskapet handlar om att ha tillgång till sin egen fantasi för att kunna ta vara på och bejaka kreativiteten hos andra. I kursen får deltagarna möta sin egen kreativa självbild och utmana den på ett lekfullt sätt. Vi lär oss hur en ledare kan vara en del av en skapande processen och samtidigt vara en bra chef. Vi går igenom taktiker för att få en grupp att komma in i en kreativ process och dyker in i vilka svårigheter en ledare kan möta. Genom praktiska övningar utforskar vi olika metoder som en ledare kan använda sig av för att leda en grupp eller en process i en kreativ riktning.

Gruppstorlek: 4-50, För större grupper anpassar vi formatet till en interaktiv föreläsning

Tidsåtgång: 1-3 timmar

Vill du bli kontaktad av oss?

Du kan avsluta när du vill. Vår integritetspolicy hittar du här.
Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr